Prawo pracy w Polsce

10 października 2016

Jednym z najbardziej specyficznych rodzajów prawa w naszym kraju jest prawo pracy. Określa ono zbiór praw i obowiązków, jakie ma zarówno pracodawca jak i pracownik względem siebie, przy ich interpretacji zazwyczaj pomocny nam jest adwokat ostróda. Jest wytyczną wszystkich kręgosłupów moralnych w zakresie pracy i jej odbywania. Czy skuteczne? Trudno jest powiedzieć. Odpowiedź na to pytanie zależy, bowiem od sytuacji, jaka obowiązuje w danym momencie. Zazwyczaj, bowiem to poszczególny artykuł takiego prawa dostosowuje się do odpowiedniej sytuacji a nie odwrotnie. Dodatkowo obecne prawo pracy umożliwia również indywidualną interpretację niektórych aspektów na swoją korzyść, do tego potrzebna jest pomoc np. adwokata z Ostródy. Nie jest, więc jednoznaczne, co również powoduje liczne niedomówienia. Czy da się jednak tej sytuacji zaradzić i zmienić prawo w taki sposób, aby było znacznie bardziej otwarte i aby prawo pracy było jednoznacznie określić? Trudno jest powiedzieć. Praca jest, bowiem tak rozległym tematem, że chyba nikt nie jest w stanie jej dokładnie zdefiniować w tym zakresie. Trzeba liczyć jedynie na zdrowy rozsądek. Innej możliwości nie ma.

Prawo, Strefa prawa, Strefa prawnika

Zwierzchnik elementów prawnych

10 października 2016

Podobnie jak we wszystkich innych dziedzinach życia społecznego podobnie i w przypadku, gdy analizowane są elementy prawne należy wspomnieć o wszelkiego rodzaju zwierzchnikach. Osobach, które są odpowiedzialne za nadzorowanie aparatów prawa, ich działanie oraz dokładne funkcjonowanie. I tak w pierwszej kolejności należy wówczas wyróżnić wszystkich sędziów wyższego stopnia, którzy są odpowiedzialni za nadzorowanie swoich podwładnych niższego szczebla. Kolejno należy również wspomnieć o wszystkich przewodniczących rad sędziowskich czy też podobnych właścicielach. Bo oni również nadzorują swoich podwładnych. Być może innego szczebla aczkolwiek również podwładnych. I wreszcie na koniec koniecznie trzeba wspomnieć o ministrze sprawiedliwości, który obecnie jest najważniejszą osobą w zakresie prawa i odpowiada za wszystkie jego aspekty. Oczywiście zmienia on się dość często, więc nie jest to zawsze osoba stała aczkolwiek niezależnie od tego, kto będzie piastował taki urząd to jego zadania są w większości takie same.

Adowkaci, Strefa prawnika

Prawo na świecie

10 października 2016

Prawo na świecie a szczególnie w Polsce jest elementem i procesem dość skomplikowanym, który może się zmieniać każdego dnia. Ba każdego roku może powstać zupełnie nowe prawo, które będzie zmieniać może nie wszystkie, ale niektóre normy społeczne obowiązujące w naszym życiu. Trzeba jednak pamiętać, że część z nich będą wyznaczać specjalne rodzaje prawa i przypisane do nich kodeksy, które od jakiegoś czasu występują w naszym kraju a można nawet powiedzieć, że także w niektórych krajach na świecie. I tak w pierwszej kolejności należy wspomnieć, że w praktycznie każdym kraju w tym w Polsce funkcjonuje prawo karne i przypisany do niego kodeks karny. A zatem zbiór wszystkich praw związanych z największymi przestępstwami. Kolejno istnieje również kodeks cywilny. A zatem zbiór wszystkich norm i praw, które definiują postępowanie pomiędzy konkretnymi osobami lub nawet zbiorami osób. Wskazuje, co wolno wobec drugiej osoby w aspektach bardziej ekonomicznych. Wreszcie na koniec mamy również prawo gospodarcze, które określa bardziej uwarunkowania pomiędzy dwiema firmami i definiuje wszystkie ich możliwości prawne względem siebie.

Adowkaci, Prawo, Strefa prawa, Strefa prawnika

Rodzaje prawa w Polsce

10 października 2016

Przestrzeganie prawa to jeden z najważniejszych elementów w życiu każdego człowieka. Jesteśmy zobligowani do jego realizacji i przestrzegania pod każdym względem. I tak się na szczęście dzieje. Nawet wtedy, gdy wielokrotnie nie mamy tego świadomości. Niejednokrotnie, bowiem w naszym codziennym życiu dochodzi do takich sytuacji, że przestrzegamy przepisów prawa z automatu, codziennie nawet nie weryfikując konkretnych sytuacji. Gdzie taka sytuacja ma miejsce chociażby w momencie, kiedy jeździmy samochodem. Wykonujemy automatycznie działania, jakich nauczyliśmy się na kursie i jakie umiemy. Oczywiście są one nie tylko zgodne z obowiązującym powszechnie prawem, ale przede wszystkim kodeksem ruchu drogowego, jakiego uczyliśmy się na wspomnianym wcześniej kursie. Podobnie kierujemy się przepisami prawa tyle, że skarbowego w momencie, kiedy realizujemy wszelkiego rodzaju rozliczenia roczne. Wtedy też, bowiem stosujemy się do powszechnie przyjętych norm, aspektów prawnych i nie podejmujemy działań wykraczających poza prawo. I tak można by wymieniać dalej. Wszystkie jednak działania wskażą na liczne elementy prawa w naszym codziennym życiu.

Adowkaci, Prawo, Strefa prawa, Strefa prawnika

Kodeksy w polskim prawie

10 października 2016

Nie od dziś wiadomo, że jednym z podstawowych elementów, jakie wyznaczają prawo są wszelkiego rodzaju kodeksy. Tworzy się je od najstarszych lat i dzięki nim określa wszystkie czyny zabronione i kary za nie. I tak powstał chociażby kodeks Hammurabiego, który jednoznacznie mówił, że oko za oko ząb za ząb. Nie inaczej jest również i teraz gdzie chociażby w Polsce wszelkie działania w zakresie prawa wyznaczają właśnie wspomniane wcześniej kodeksy. I tak w pierwszej kolejności możemy wyróżnić jeden z najważniejszych, czyli kodeks karny, który wyznacza wszystkie najważniejsze kary za najcięższe przestępstwa oraz wszelkie najpoważniejsze uchybienia. Kolejno obowiązuje kodeks cywilny. A zatem dokument, który wyznacza wszystkie oskarżenia pomiędzy dwiema osobami lub małymi firmami. Kolejno możemy również wyróżnić kodeks spółek, w którym regulowane są wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem spółek i większych firm w naszym kraju. I tak można wymieniać dalej. Aczkolwiek niezależnie od tego, jaki kodeks weźmiemy pod lupę to za każdym razem będzie on zbiorem zasad, jakie obowiązują w danym kraju w danej tematyce.

Adowkaci, Strefa prawa, Strefa prawnika

Organizacje prawne w Polsce

10 października 2016

Nasz aparat prawny jest dość mocno rozwinięty i funkcjonuje na podobnych zasadach od bardzo wielu lat. W zasadzie od momentu przemian ustrojowych, kiedy to Polska stała się wolnym krajem od uścisku komunistycznego. A zatem w pierwszej kolejności w zakresie prawa działa Policja. To właśnie ten organ w pierwszej kolejności jest odpowiedzialny w naszym kraju za przestrzeganie prawa i to on musi je definiować wśród polskich obywateli. Wielokrotnie, bowiem dochodzi do takiej sytuacji, że prawo w Polsce nie jest jednoznaczne i jego dokładna interpretacja zależy przede wszystkim od funkcjonariuszy Policji. Jednostek, którzy raz działają lepiej raz gorzej, ale działają. Kolejno drugim organem jest prokuratura, do której trafia zdecydowana większość spraw prowadzonych przez policję. Prokuratura definiuje je i potem oskarża odpowiednie osoby odpowiedzialne za dane przestępstwa. Gdzie oczywiście im więcej ich wykrytych tym zdecydowanie lepiej. Wreszcie na koniec są również sądy, które wyznaczają wszelkiego rodzaju kary za przestępstwa realizowane na terenie naszego kraju.

Strefa prawa, Strefa prawnika

Prawnik na wynajem

10 października 2016

Jedną z najbardziej popularnych metod praktykowania prawa jest prowadzenie własnej kancelarii. Projektu, który można prowadzić po zdobyciu odpowiednich uprawnień w innej aplikacji a zatem po odbyciu specjalnej aplikacji. A gdy się już to stanie to jak wtedy się działa? W zasadzie bardzo prosto. Albowiem dla dobrego adwokata klienci przychodzą sami i polecają sobie go każdego dnia. Z dnia na dzień kolejne osoby dowiadują się o jego istnieniu i w ten sposób on zarabia. A im bardziej popularny tym stawki za wszystkie usługi adwokackie są zdecydowanie większe niż na początku. A jak wygląda sama praca? Przede wszystkim na zdobywaniu odpowiednich dowodów w sprawie, pozyskiwaniu świadków a także reprezentowaniu danej osoby w sądzie i przede wszystkim chronieniu ich interesów. Klient jest, bowiem dla takiej kancelarii i samego prawnika najważniejszy. A czym jest sukces takiej kancelarii? Po części jest to ilość klientów. Aczkolwiek znacznie bardziej liczy się ilość zadowolonych klientów a zatem tych, którzy wygrali swoje sprawy i zyskali bardzo wiele.

Prawo, Strefa prawa, Strefa prawnika

Prawo jest dziedziną tak dawną, jak instytucja państwa Wraz z pojawieniem się pojęcia odrębności narodowej i terytorialnej konieczne było wprowadzanie odpowiednich organów, które nadzorowałyby życie obywateli i wprowadzały do niego stosowne zasady. Badania archeologiczne dowodzą, że początków prawa pisanego możemy szukać już w starożytności. Jednym z najstarszych kodeksów prawnych, który jest nam powszechnie znany był Kodeks Hammurabiego – władcy Babilonu. Równie istotnym i pradawnym pismem jest Tora, ustanawiająca prawo hebrajskie. Na ziemiach polskich początków formalnego prawa szukać można za czasów Kazimierza Wielkiego, kiedy to wydawane były specjalne, prawodawcze statuty. Pamiętajmy, że w kwestii nieformalnej prawo istnieje tak długo, jak człowiek zrzesza się w określone społeczności. Już w prehistorii kilkuosobowe plemiona wyznaczały wodza, który decydował o kompetencjach każdego członka grupy, a także o sposobach karania osób postępujących niewłaściwie. Jak widać, istnienie prawa – pisanego lub nie – wynika z natury człowieka, jako jednostki stadnej i stworzonej do życia w społeczeństwie

Adowkaci, Prawo, Strefa prawa, Strefa prawnika

Znaczenie praw człowieka

10 października 2016

Prawa człowieka są jednym z najważniejszych aspektów naszego codziennego życia na ziemi. Określają nasze prawa i obowiązki, jakie wzajemnie musimy realizować wobec siebie, jako ludzie. W czasach, gdy na świecie istnieje tak wiele skrajności w standardach życia i traktowania ludzi, warto wspominać o nich szczególnie często. Prawa zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dotykają tak istotnych kwestii jak prawo do życia, wolności słowa i sumienia, a także zakaz nieludzkiego traktowania drugiego człowieka. Znajdziemy tu również prawa dotyczące ekonomii, socjologii i kultury, a także nera problematyczną kwestię praw i wolności politycznych. Warto pamiętać, że prawa człowieka obejmują w swoim działaniu cały świat, przysługują człowiekowi od chwili urodzin oraz co istotne – są niezbywalne i nie można się ich zrzec. Maksyma, która często jest przytaczana podczas poruszania tematu praw człowieka, a która jednocześnie stanowi sens wszystkich praw zawartych w deklaracji mówi, że „prawo jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczynają się prawa drugiego”.

Prawo, Strefa prawnika

Istota prawa

10 października 2016

Dotyczy nas wszystkich, bez względu na czas i miejsce, w jakim przebywamy. Prawo to nieodłączny element ludzkiego istnienia praktycznie od jego zarania. Czym tak właściwie jest? Jak należy je definiować? Prawo najczęściej rozumiane jest, jako zespół norm postępowania dotyczących funkcjonowania określonej grupy społecznej, np. w obrębie państwa. Jest ono ustanawiane przez odpowiednie organy do tego upoważnione oraz w podobny sposób nadzorowane, z wykorzystaniem z metod prewencyjnych, ale również i represyjnych. Teoria prawa doczekała się na przestrzeni wieków wielu podejść filozoficznych oraz kategorii powiązanych z rozmaitymi sferami życia. Współcześnie niemal każdy obszar naszej codzienności podlega pewnej gałęzi prawa (np. prawo pracy), z czego niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy. Prawo stosując zakazy i nakazy posługuje się określonym w każdym obszarze systemem kar, w tym kar pieniężnych, pozbawienia wolności i innych, które egzekwowane są w przypadku naruszenia panujących ogólnie zasad.

Prawo, Strefa prawa, Strefa prawnika

W Polsce działają aktywnie federacje konsumentów, które dbają o przestrzeganie praw konsumentów. Dodatkowo istnieje też UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzięki jego działaniu klienci mogą odstąpić od umowy zakupu, są wspierani i otrzymują nieodpłatne porady prawne. Klient jest słabszy, dlatego zasługuje na ochronę. Konsumenci mogą kupować dowolny towar w dowolnym miejscu: w domu, przez internet, w sklepie. Ich prawa reguluje ustawa prawo konsumenckie. Konsumenci mogą zwrócić produkty kiepskiej jakości, muszą wiedzieć co dokładnie spożywają, mają prawo do zmiany zdania w kwestii zakupu. Prawem konsumenta jest porównanie cen tego samego produktu w różnych źródłach. Konsument ma prawo do uczciwej informacji o produkcie. Nie powinien być wprowadzany w błąd. Mają ochronę podczas urlopu i mogą korzystać ze skutecznego rozstrzygania sporów w Polsce oraz poza jej granicami. Konsument zatem jest chroniony bardzo dobrze. Powinien jedynie dobrze znać własne prawa i domagać się ich stosowania.

Prawo, Strefa prawnika