Prawo pracy w Polsce

10 października 2016

Jednym z najbardziej specyficznych rodzajów prawa w naszym kraju jest prawo pracy. Określa ono zbiór praw i obowiązków, jakie ma zarówno pracodawca jak i pracownik względem siebie, przy ich interpretacji zazwyczaj pomocny nam jest adwokat ostróda. Jest wytyczną wszystkich kręgosłupów moralnych w zakresie pracy i jej odbywania. Czy skuteczne? Trudno jest powiedzieć. Odpowiedź na to pytanie zależy, bowiem od sytuacji, jaka obowiązuje w danym momencie. Zazwyczaj, bowiem to poszczególny artykuł takiego prawa dostosowuje się do odpowiedniej sytuacji a nie odwrotnie. Dodatkowo obecne prawo pracy umożliwia również indywidualną interpretację niektórych aspektów na swoją korzyść, do tego potrzebna jest pomoc np. adwokata z Ostródy. Nie jest, więc jednoznaczne, co również powoduje liczne niedomówienia. Czy da się jednak tej sytuacji zaradzić i zmienić prawo w taki sposób, aby było znacznie bardziej otwarte i aby prawo pracy było jednoznacznie określić? Trudno jest powiedzieć. Praca jest, bowiem tak rozległym tematem, że chyba nikt nie jest w stanie jej dokładnie zdefiniować w tym zakresie. Trzeba liczyć jedynie na zdrowy rozsądek. Innej możliwości nie ma.

Prawo, Strefa prawa, Strefa prawnika

Specyficzne prawo prasowe

10 października 2016

Polska jest chyba jedynym krajem w Europie, w którym tak specyficzne prawo jak prawo prasowe jest tak mocno stare. Ba nawet jeszcze z czasem przed przemianą ustrojową. Pochodzi, więc rodem z komunizmu, w którym przecież rządziła jeszcze komuna a w niej obowiązywała wielka cenzura. A jednak istnieje. Dlaczego? Wydaje się, bowiem, że żadna osoba, żadna partia czy też ruch społeczny nie jest w stanie zmienić prawa prasowego z 1984 roku. Dotyka ono, bowiem tak bardzo drażliwej sprawy jak wolność słowa i tak bardzo narcystycznej grupy jak dziennikarze i wydawcy, że niezwykle trudno byłoby przepchnąć jakiekolwiek zmiany. A nie chcąc przechodzić drogi przez mękę w aspekcie zmiany prawa prasowego ludzie i partie rządzące podchodzą do tego z wielkim dystansem i wolą pozostawić prawo prasowe dokładnie w takiej formie jak obecnie obowiązuje. Dodatkowo na zmianie prawa prasowego nie zależy również większości środowisk dziennikarskich i wydawniczych, które niby postulują zmiany, ale się do nich nie kwapią. Zanosi się, zatem na to, że w najbliższym czasie sytuacja się nie zmieni a prawo prasowe będzie cały czas takie samo.

Adowkaci, Prawo

Prawo na świecie

10 października 2016

Prawo na świecie a szczególnie w Polsce jest elementem i procesem dość skomplikowanym, który może się zmieniać każdego dnia. Ba każdego roku może powstać zupełnie nowe prawo, które będzie zmieniać może nie wszystkie, ale niektóre normy społeczne obowiązujące w naszym życiu. Trzeba jednak pamiętać, że część z nich będą wyznaczać specjalne rodzaje prawa i przypisane do nich kodeksy, które od jakiegoś czasu występują w naszym kraju a można nawet powiedzieć, że także w niektórych krajach na świecie. I tak w pierwszej kolejności należy wspomnieć, że w praktycznie każdym kraju w tym w Polsce funkcjonuje prawo karne i przypisany do niego kodeks karny. A zatem zbiór wszystkich praw związanych z największymi przestępstwami. Kolejno istnieje również kodeks cywilny. A zatem zbiór wszystkich norm i praw, które definiują postępowanie pomiędzy konkretnymi osobami lub nawet zbiorami osób. Wskazuje, co wolno wobec drugiej osoby w aspektach bardziej ekonomicznych. Wreszcie na koniec mamy również prawo gospodarcze, które określa bardziej uwarunkowania pomiędzy dwiema firmami i definiuje wszystkie ich możliwości prawne względem siebie.

Adowkaci, Prawo, Strefa prawa, Strefa prawnika

Rodzaje prawa w Polsce

10 października 2016

Przestrzeganie prawa to jeden z najważniejszych elementów w życiu każdego człowieka. Jesteśmy zobligowani do jego realizacji i przestrzegania pod każdym względem. I tak się na szczęście dzieje. Nawet wtedy, gdy wielokrotnie nie mamy tego świadomości. Niejednokrotnie, bowiem w naszym codziennym życiu dochodzi do takich sytuacji, że przestrzegamy przepisów prawa z automatu, codziennie nawet nie weryfikując konkretnych sytuacji. Gdzie taka sytuacja ma miejsce chociażby w momencie, kiedy jeździmy samochodem. Wykonujemy automatycznie działania, jakich nauczyliśmy się na kursie i jakie umiemy. Oczywiście są one nie tylko zgodne z obowiązującym powszechnie prawem, ale przede wszystkim kodeksem ruchu drogowego, jakiego uczyliśmy się na wspomnianym wcześniej kursie. Podobnie kierujemy się przepisami prawa tyle, że skarbowego w momencie, kiedy realizujemy wszelkiego rodzaju rozliczenia roczne. Wtedy też, bowiem stosujemy się do powszechnie przyjętych norm, aspektów prawnych i nie podejmujemy działań wykraczających poza prawo. I tak można by wymieniać dalej. Wszystkie jednak działania wskażą na liczne elementy prawa w naszym codziennym życiu.

Adowkaci, Prawo, Strefa prawa, Strefa prawnika

Prawnik na wynajem

10 października 2016

Jedną z najbardziej popularnych metod praktykowania prawa jest prowadzenie własnej kancelarii. Projektu, który można prowadzić po zdobyciu odpowiednich uprawnień w innej aplikacji a zatem po odbyciu specjalnej aplikacji. A gdy się już to stanie to jak wtedy się działa? W zasadzie bardzo prosto. Albowiem dla dobrego adwokata klienci przychodzą sami i polecają sobie go każdego dnia. Z dnia na dzień kolejne osoby dowiadują się o jego istnieniu i w ten sposób on zarabia. A im bardziej popularny tym stawki za wszystkie usługi adwokackie są zdecydowanie większe niż na początku. A jak wygląda sama praca? Przede wszystkim na zdobywaniu odpowiednich dowodów w sprawie, pozyskiwaniu świadków a także reprezentowaniu danej osoby w sądzie i przede wszystkim chronieniu ich interesów. Klient jest, bowiem dla takiej kancelarii i samego prawnika najważniejszy. A czym jest sukces takiej kancelarii? Po części jest to ilość klientów. Aczkolwiek znacznie bardziej liczy się ilość zadowolonych klientów a zatem tych, którzy wygrali swoje sprawy i zyskali bardzo wiele.

Prawo, Strefa prawa, Strefa prawnika

Atrybuty polskiego prawa

10 października 2016

Jest na świecie wiele ciekawych ośrodków prawa w postaci różnych uczelni, miejsc sądowniczych czy też specjalnych trybunałów. Wszystkie charakteryzuje jakiś element a może nawet i kilka. Nie inaczej jest również w zakresie polskiego prawa, które także posiada, co najmniej kilka lub nawet kilkanaście charakterystycznych elementów. W pierwszej kolejności jest to toga. Jeden z najważniejszych strojów zarówno dla sędziów, prokuratorów jak i samych adwokatów na sali sądowej. Nosi ją każdy członek palestry i dba o nią jak o swój najlepszy garnitur. I to przede wszystkim. Kolejno waga. Ona również jest symbolem sądownictwa i sprawiedliwości. Wskazuje na postawienie kolejnych argumentów na dwóch szalkach i analizie ich. Weryfikując, która strona znacznie się przeważy i wyjdzie na tą znacznie lepszą. Wreszcie na koniec młotek sądowniczy. Również atrybut, który znajduje się na sali sądowej. To nim ucisza się publiczność, steruje rozprawą czy też podejmuje inne działania organizacyjne. Ukazany postronnej osobie praktycznie od razu zostanie rozpoznany bez najmniejszego problemu.

Adowkaci, Prawo

Kary wymierzane przez wymiar sprawiedliwości znacząco różniły się od siebie w różnych okresach historycznych. Początkowo bywały szczególnie brutalne (łącznie z karą śmierci), upokarzające, mniej lub bardziej skuteczne. Współcześnie wielu z dawnych praktyk zrezygnowano, jednak od wieków niezmiennym sposobem karania przestępców jest zamykanie ich w aresztach. Już w średniowieczu powszechnym sposobem na karanie osób łamiących prawo było wtrącenie winnego do lochu na określony czas. Praktyka ta stosowana była przez kolejne stulecia, by w końcu doszło do wykształcenia specjalnej infrastruktury temu przeznaczonej – więzień. Współczesne, polskie prawo karne zezwala na umieszczenie przestępcy w więzieniu na okres od 1 miesiąca do 15 lat. Szczególne przypadki wykroczeń bywają karne 25 latami pozbawienia wolności lub dożywociem. Psychologowie są sporni, co do skuteczności kary pozbawienia wolności. W wielu przypadkach okazała się ona sprawna i resocjalizująca, jednak wielu więźniów w warunkach panujących w polskich więzieniach nie podlega pozytywnym wpływom, a wręcz przeciwnie – pogłębia negatywne cechy, które skłoniły go do dokonania przestępstwa.

Prawo, Strefa prawa

Prawo jest dziedziną tak dawną, jak instytucja państwa Wraz z pojawieniem się pojęcia odrębności narodowej i terytorialnej konieczne było wprowadzanie odpowiednich organów, które nadzorowałyby życie obywateli i wprowadzały do niego stosowne zasady. Badania archeologiczne dowodzą, że początków prawa pisanego możemy szukać już w starożytności. Jednym z najstarszych kodeksów prawnych, który jest nam powszechnie znany był Kodeks Hammurabiego – władcy Babilonu. Równie istotnym i pradawnym pismem jest Tora, ustanawiająca prawo hebrajskie. Na ziemiach polskich początków formalnego prawa szukać można za czasów Kazimierza Wielkiego, kiedy to wydawane były specjalne, prawodawcze statuty. Pamiętajmy, że w kwestii nieformalnej prawo istnieje tak długo, jak człowiek zrzesza się w określone społeczności. Już w prehistorii kilkuosobowe plemiona wyznaczały wodza, który decydował o kompetencjach każdego członka grupy, a także o sposobach karania osób postępujących niewłaściwie. Jak widać, istnienie prawa – pisanego lub nie – wynika z natury człowieka, jako jednostki stadnej i stworzonej do życia w społeczeństwie

Adowkaci, Prawo, Strefa prawa, Strefa prawnika

Znaczenie praw człowieka

10 października 2016

Prawa człowieka są jednym z najważniejszych aspektów naszego codziennego życia na ziemi. Określają nasze prawa i obowiązki, jakie wzajemnie musimy realizować wobec siebie, jako ludzie. W czasach, gdy na świecie istnieje tak wiele skrajności w standardach życia i traktowania ludzi, warto wspominać o nich szczególnie często. Prawa zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dotykają tak istotnych kwestii jak prawo do życia, wolności słowa i sumienia, a także zakaz nieludzkiego traktowania drugiego człowieka. Znajdziemy tu również prawa dotyczące ekonomii, socjologii i kultury, a także nera problematyczną kwestię praw i wolności politycznych. Warto pamiętać, że prawa człowieka obejmują w swoim działaniu cały świat, przysługują człowiekowi od chwili urodzin oraz co istotne – są niezbywalne i nie można się ich zrzec. Maksyma, która często jest przytaczana podczas poruszania tematu praw człowieka, a która jednocześnie stanowi sens wszystkich praw zawartych w deklaracji mówi, że „prawo jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczynają się prawa drugiego”.

Prawo, Strefa prawnika

Prawo, jako kierunek studiów

10 października 2016

Wielu młodych ludzi stojących przed wyborem kierunku studiów boryka się z niemałym dylematem. Jaki kierunek jest przyszłościowy i perspektywiczny? Co zapewni stabilne zatrudnienie? Jednym z najchętniej wybieranych kierunków w ostatnich latach jest prawo, co wiąże się właśnie z wyobrażeniami studentów o prestiżowym i dochodowym zawodzie. W odróżnieniu od wielu innych profesji, funkcjonowanie w zawodzie prawniczym wymaga ukończenia adekwatnych studiów. Bez nich wykonywanie profesji związanych z prawem jest praktycznie niemożliwe. Prawo jest kierunkiem jednolitym (oznacza to, że student nie broni pracy licencjackiej po trzech latach, a jedynie magisterskiej po pięciu). Po ukończeniu magisterium dobrze widziane jest zrealizowanie aplikacji, która umożliwi w przyszłości wykonywanie zawodu prawnika zupełnie samodzielnie. Prawo od wielu lat jest uważane za prestiżowy kierunek studiów, otwierający przed młodymi ludźmi liczne perspektywy. Osoby ambitne, pewne siebie i zafascynowane funkcjonowaniem systemu prawniczego z pewnością będą zadowolone z wyboru tej ścieżki kształcenia.

Adowkaci, Prawo, Strefa prawa

Istota prawa

10 października 2016

Dotyczy nas wszystkich, bez względu na czas i miejsce, w jakim przebywamy. Prawo to nieodłączny element ludzkiego istnienia praktycznie od jego zarania. Czym tak właściwie jest? Jak należy je definiować? Prawo najczęściej rozumiane jest, jako zespół norm postępowania dotyczących funkcjonowania określonej grupy społecznej, np. w obrębie państwa. Jest ono ustanawiane przez odpowiednie organy do tego upoważnione oraz w podobny sposób nadzorowane, z wykorzystaniem z metod prewencyjnych, ale również i represyjnych. Teoria prawa doczekała się na przestrzeni wieków wielu podejść filozoficznych oraz kategorii powiązanych z rozmaitymi sferami życia. Współcześnie niemal każdy obszar naszej codzienności podlega pewnej gałęzi prawa (np. prawo pracy), z czego niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy. Prawo stosując zakazy i nakazy posługuje się określonym w każdym obszarze systemem kar, w tym kar pieniężnych, pozbawienia wolności i innych, które egzekwowane są w przypadku naruszenia panujących ogólnie zasad.

Prawo, Strefa prawa, Strefa prawnika