Zwierzchnik elementów prawnych

10 października 2016

Podobnie jak we wszystkich innych dziedzinach życia społecznego podobnie i w przypadku, gdy analizowane są elementy prawne należy wspomnieć o wszelkiego rodzaju zwierzchnikach. Osobach, które są odpowiedzialne za nadzorowanie aparatów prawa, ich działanie oraz dokładne funkcjonowanie. I tak w pierwszej kolejności należy wówczas wyróżnić wszystkich sędziów wyższego stopnia, którzy są odpowiedzialni za nadzorowanie swoich podwładnych niższego szczebla. Kolejno należy również wspomnieć o wszystkich przewodniczących rad sędziowskich czy też podobnych właścicielach. Bo oni również nadzorują swoich podwładnych. Być może innego szczebla aczkolwiek również podwładnych. I wreszcie na koniec koniecznie trzeba wspomnieć o ministrze sprawiedliwości, który obecnie jest najważniejszą osobą w zakresie prawa i odpowiada za wszystkie jego aspekty. Oczywiście zmienia on się dość często, więc nie jest to zawsze osoba stała aczkolwiek niezależnie od tego, kto będzie piastował taki urząd to jego zadania są w większości takie same.

Adowkaci, Strefa prawnika

Specyficzne prawo prasowe

10 października 2016

Polska jest chyba jedynym krajem w Europie, w którym tak specyficzne prawo jak prawo prasowe jest tak mocno stare. Ba nawet jeszcze z czasem przed przemianą ustrojową. Pochodzi, więc rodem z komunizmu, w którym przecież rządziła jeszcze komuna a w niej obowiązywała wielka cenzura. A jednak istnieje. Dlaczego? Wydaje się, bowiem, że żadna osoba, żadna partia czy też ruch społeczny nie jest w stanie zmienić prawa prasowego z 1984 roku. Dotyka ono, bowiem tak bardzo drażliwej sprawy jak wolność słowa i tak bardzo narcystycznej grupy jak dziennikarze i wydawcy, że niezwykle trudno byłoby przepchnąć jakiekolwiek zmiany. A nie chcąc przechodzić drogi przez mękę w aspekcie zmiany prawa prasowego ludzie i partie rządzące podchodzą do tego z wielkim dystansem i wolą pozostawić prawo prasowe dokładnie w takiej formie jak obecnie obowiązuje. Dodatkowo na zmianie prawa prasowego nie zależy również większości środowisk dziennikarskich i wydawniczych, które niby postulują zmiany, ale się do nich nie kwapią. Zanosi się, zatem na to, że w najbliższym czasie sytuacja się nie zmieni a prawo prasowe będzie cały czas takie samo.

Adowkaci, Prawo

Prawo na świecie

10 października 2016

Prawo na świecie a szczególnie w Polsce jest elementem i procesem dość skomplikowanym, który może się zmieniać każdego dnia. Ba każdego roku może powstać zupełnie nowe prawo, które będzie zmieniać może nie wszystkie, ale niektóre normy społeczne obowiązujące w naszym życiu. Trzeba jednak pamiętać, że część z nich będą wyznaczać specjalne rodzaje prawa i przypisane do nich kodeksy, które od jakiegoś czasu występują w naszym kraju a można nawet powiedzieć, że także w niektórych krajach na świecie. I tak w pierwszej kolejności należy wspomnieć, że w praktycznie każdym kraju w tym w Polsce funkcjonuje prawo karne i przypisany do niego kodeks karny. A zatem zbiór wszystkich praw związanych z największymi przestępstwami. Kolejno istnieje również kodeks cywilny. A zatem zbiór wszystkich norm i praw, które definiują postępowanie pomiędzy konkretnymi osobami lub nawet zbiorami osób. Wskazuje, co wolno wobec drugiej osoby w aspektach bardziej ekonomicznych. Wreszcie na koniec mamy również prawo gospodarcze, które określa bardziej uwarunkowania pomiędzy dwiema firmami i definiuje wszystkie ich możliwości prawne względem siebie.

Adowkaci, Prawo, Strefa prawa, Strefa prawnika

Rodzaje prawa w Polsce

10 października 2016

Przestrzeganie prawa to jeden z najważniejszych elementów w życiu każdego człowieka. Jesteśmy zobligowani do jego realizacji i przestrzegania pod każdym względem. I tak się na szczęście dzieje. Nawet wtedy, gdy wielokrotnie nie mamy tego świadomości. Niejednokrotnie, bowiem w naszym codziennym życiu dochodzi do takich sytuacji, że przestrzegamy przepisów prawa z automatu, codziennie nawet nie weryfikując konkretnych sytuacji. Gdzie taka sytuacja ma miejsce chociażby w momencie, kiedy jeździmy samochodem. Wykonujemy automatycznie działania, jakich nauczyliśmy się na kursie i jakie umiemy. Oczywiście są one nie tylko zgodne z obowiązującym powszechnie prawem, ale przede wszystkim kodeksem ruchu drogowego, jakiego uczyliśmy się na wspomnianym wcześniej kursie. Podobnie kierujemy się przepisami prawa tyle, że skarbowego w momencie, kiedy realizujemy wszelkiego rodzaju rozliczenia roczne. Wtedy też, bowiem stosujemy się do powszechnie przyjętych norm, aspektów prawnych i nie podejmujemy działań wykraczających poza prawo. I tak można by wymieniać dalej. Wszystkie jednak działania wskażą na liczne elementy prawa w naszym codziennym życiu.

Adowkaci, Prawo, Strefa prawa, Strefa prawnika

Kodeksy w polskim prawie

10 października 2016

Nie od dziś wiadomo, że jednym z podstawowych elementów, jakie wyznaczają prawo są wszelkiego rodzaju kodeksy. Tworzy się je od najstarszych lat i dzięki nim określa wszystkie czyny zabronione i kary za nie. I tak powstał chociażby kodeks Hammurabiego, który jednoznacznie mówił, że oko za oko ząb za ząb. Nie inaczej jest również i teraz gdzie chociażby w Polsce wszelkie działania w zakresie prawa wyznaczają właśnie wspomniane wcześniej kodeksy. I tak w pierwszej kolejności możemy wyróżnić jeden z najważniejszych, czyli kodeks karny, który wyznacza wszystkie najważniejsze kary za najcięższe przestępstwa oraz wszelkie najpoważniejsze uchybienia. Kolejno obowiązuje kodeks cywilny. A zatem dokument, który wyznacza wszystkie oskarżenia pomiędzy dwiema osobami lub małymi firmami. Kolejno możemy również wyróżnić kodeks spółek, w którym regulowane są wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem spółek i większych firm w naszym kraju. I tak można wymieniać dalej. Aczkolwiek niezależnie od tego, jaki kodeks weźmiemy pod lupę to za każdym razem będzie on zbiorem zasad, jakie obowiązują w danym kraju w danej tematyce.

Adowkaci, Strefa prawa, Strefa prawnika

Atrybuty polskiego prawa

10 października 2016

Jest na świecie wiele ciekawych ośrodków prawa w postaci różnych uczelni, miejsc sądowniczych czy też specjalnych trybunałów. Wszystkie charakteryzuje jakiś element a może nawet i kilka. Nie inaczej jest również w zakresie polskiego prawa, które także posiada, co najmniej kilka lub nawet kilkanaście charakterystycznych elementów. W pierwszej kolejności jest to toga. Jeden z najważniejszych strojów zarówno dla sędziów, prokuratorów jak i samych adwokatów na sali sądowej. Nosi ją każdy członek palestry i dba o nią jak o swój najlepszy garnitur. I to przede wszystkim. Kolejno waga. Ona również jest symbolem sądownictwa i sprawiedliwości. Wskazuje na postawienie kolejnych argumentów na dwóch szalkach i analizie ich. Weryfikując, która strona znacznie się przeważy i wyjdzie na tą znacznie lepszą. Wreszcie na koniec młotek sądowniczy. Również atrybut, który znajduje się na sali sądowej. To nim ucisza się publiczność, steruje rozprawą czy też podejmuje inne działania organizacyjne. Ukazany postronnej osobie praktycznie od razu zostanie rozpoznany bez najmniejszego problemu.

Adowkaci, Prawo

Prawo jest dziedziną tak dawną, jak instytucja państwa Wraz z pojawieniem się pojęcia odrębności narodowej i terytorialnej konieczne było wprowadzanie odpowiednich organów, które nadzorowałyby życie obywateli i wprowadzały do niego stosowne zasady. Badania archeologiczne dowodzą, że początków prawa pisanego możemy szukać już w starożytności. Jednym z najstarszych kodeksów prawnych, który jest nam powszechnie znany był Kodeks Hammurabiego – władcy Babilonu. Równie istotnym i pradawnym pismem jest Tora, ustanawiająca prawo hebrajskie. Na ziemiach polskich początków formalnego prawa szukać można za czasów Kazimierza Wielkiego, kiedy to wydawane były specjalne, prawodawcze statuty. Pamiętajmy, że w kwestii nieformalnej prawo istnieje tak długo, jak człowiek zrzesza się w określone społeczności. Już w prehistorii kilkuosobowe plemiona wyznaczały wodza, który decydował o kompetencjach każdego członka grupy, a także o sposobach karania osób postępujących niewłaściwie. Jak widać, istnienie prawa – pisanego lub nie – wynika z natury człowieka, jako jednostki stadnej i stworzonej do życia w społeczeństwie

Adowkaci, Prawo, Strefa prawa, Strefa prawnika

Prawo, jako kierunek studiów

10 października 2016

Wielu młodych ludzi stojących przed wyborem kierunku studiów boryka się z niemałym dylematem. Jaki kierunek jest przyszłościowy i perspektywiczny? Co zapewni stabilne zatrudnienie? Jednym z najchętniej wybieranych kierunków w ostatnich latach jest prawo, co wiąże się właśnie z wyobrażeniami studentów o prestiżowym i dochodowym zawodzie. W odróżnieniu od wielu innych profesji, funkcjonowanie w zawodzie prawniczym wymaga ukończenia adekwatnych studiów. Bez nich wykonywanie profesji związanych z prawem jest praktycznie niemożliwe. Prawo jest kierunkiem jednolitym (oznacza to, że student nie broni pracy licencjackiej po trzech latach, a jedynie magisterskiej po pięciu). Po ukończeniu magisterium dobrze widziane jest zrealizowanie aplikacji, która umożliwi w przyszłości wykonywanie zawodu prawnika zupełnie samodzielnie. Prawo od wielu lat jest uważane za prestiżowy kierunek studiów, otwierający przed młodymi ludźmi liczne perspektywy. Osoby ambitne, pewne siebie i zafascynowane funkcjonowaniem systemu prawniczego z pewnością będą zadowolone z wyboru tej ścieżki kształcenia.

Adowkaci, Prawo, Strefa prawa

Konwencja o prawach dziecka została uchwalona w 1989 roku, będąc niejako przełomem w kwestii prawodawstwa. Wcześniej, choć trudno to sobie wyobrazić, dziecko stanowiło własność rodzica aż do osiągnięcia dorosłości. Dopiero renesansowe ruchy filozoficzne poczęły wprowadzać pomysły związane z umożliwianiem dzieciom rozmaitych, życiowych wyborów, a co najważniejsze – uniezależnianiem ich od rodziców, czyniąc z nich pełnoprawnych obywateli i nabywców przyrodzonych człowiekowi praw. Współcześnie pracę nad prawami dziecka podejmuje agenda UNESCO, która zajmuje się nadzorowaniem ustanowionych przed latami praw, a także niesieniem pomocy dzieciom z najbiedniejszych rejonów świata. W roku 1959 Zgromadzenie ogólne ONZ przyjęło Deklarację Praw Dziecka, która po dziś dzień stanowi filar funkcjonowania wielu instytucji mających na celu dbanie o dobro najmłodszych na całym świecie. Ciekawostką jest, iż organizacja UNICEF, również realizująca działania z zakresu pomocy dzieciom powstała z inicjatywy polskiej tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej.

Adowkaci, Prawo, Strefa prawa, Strefa prawnika