Prawo pracy w Polsce

10 października 2016

Jednym z najbardziej specyficznych rodzajów prawa w naszym kraju jest prawo pracy. Określa ono zbiór praw i obowiązków, jakie ma zarówno pracodawca jak i pracownik względem siebie, przy ich interpretacji zazwyczaj pomocny nam jest adwokat ostróda. Jest wytyczną wszystkich kręgosłupów moralnych w zakresie pracy i jej odbywania. Czy skuteczne? Trudno jest powiedzieć. Odpowiedź na to pytanie zależy, bowiem od sytuacji, jaka obowiązuje w danym momencie. Zazwyczaj, bowiem to poszczególny artykuł takiego prawa dostosowuje się do odpowiedniej sytuacji a nie odwrotnie. Dodatkowo obecne prawo pracy umożliwia również indywidualną interpretację niektórych aspektów na swoją korzyść, do tego potrzebna jest pomoc np. adwokata z Ostródy. Nie jest, więc jednoznaczne, co również powoduje liczne niedomówienia. Czy da się jednak tej sytuacji zaradzić i zmienić prawo w taki sposób, aby było znacznie bardziej otwarte i aby prawo pracy było jednoznacznie określić? Trudno jest powiedzieć. Praca jest, bowiem tak rozległym tematem, że chyba nikt nie jest w stanie jej dokładnie zdefiniować w tym zakresie. Trzeba liczyć jedynie na zdrowy rozsądek. Innej możliwości nie ma.

Prawo, Strefa prawa, Strefa prawnika

Zwierzchnik elementów prawnych

10 października 2016

Podobnie jak we wszystkich innych dziedzinach życia społecznego podobnie i w przypadku, gdy analizowane są elementy prawne należy wspomnieć o wszelkiego rodzaju zwierzchnikach. Osobach, które są odpowiedzialne za nadzorowanie aparatów prawa, ich działanie oraz dokładne funkcjonowanie. I tak w pierwszej kolejności należy wówczas wyróżnić wszystkich sędziów wyższego stopnia, którzy są odpowiedzialni za nadzorowanie swoich podwładnych niższego szczebla. Kolejno należy również wspomnieć o wszystkich przewodniczących rad sędziowskich czy też podobnych właścicielach. Bo oni również nadzorują swoich podwładnych. Być może innego szczebla aczkolwiek również podwładnych. I wreszcie na koniec koniecznie trzeba wspomnieć o ministrze sprawiedliwości, który obecnie jest najważniejszą osobą w zakresie prawa i odpowiada za wszystkie jego aspekty. Oczywiście zmienia on się dość często, więc nie jest to zawsze osoba stała aczkolwiek niezależnie od tego, kto będzie piastował taki urząd to jego zadania są w większości takie same.

Adowkaci, Strefa prawnika

Specyficzne prawo prasowe

10 października 2016

Polska jest chyba jedynym krajem w Europie, w którym tak specyficzne prawo jak prawo prasowe jest tak mocno stare. Ba nawet jeszcze z czasem przed przemianą ustrojową. Pochodzi, więc rodem z komunizmu, w którym przecież rządziła jeszcze komuna a w niej obowiązywała wielka cenzura. A jednak istnieje. Dlaczego? Wydaje się, bowiem, że żadna osoba, żadna partia czy też ruch społeczny nie jest w stanie zmienić prawa prasowego z 1984 roku. Dotyka ono, bowiem tak bardzo drażliwej sprawy jak wolność słowa i tak bardzo narcystycznej grupy jak dziennikarze i wydawcy, że niezwykle trudno byłoby przepchnąć jakiekolwiek zmiany. A nie chcąc przechodzić drogi przez mękę w aspekcie zmiany prawa prasowego ludzie i partie rządzące podchodzą do tego z wielkim dystansem i wolą pozostawić prawo prasowe dokładnie w takiej formie jak obecnie obowiązuje. Dodatkowo na zmianie prawa prasowego nie zależy również większości środowisk dziennikarskich i wydawniczych, które niby postulują zmiany, ale się do nich nie kwapią. Zanosi się, zatem na to, że w najbliższym czasie sytuacja się nie zmieni a prawo prasowe będzie cały czas takie samo.

Adowkaci, Prawo

Prawo na świecie

10 października 2016

Prawo na świecie a szczególnie w Polsce jest elementem i procesem dość skomplikowanym, który może się zmieniać każdego dnia. Ba każdego roku może powstać zupełnie nowe prawo, które będzie zmieniać może nie wszystkie, ale niektóre normy społeczne obowiązujące w naszym życiu. Trzeba jednak pamiętać, że część z nich będą wyznaczać specjalne rodzaje prawa i przypisane do nich kodeksy, które od jakiegoś czasu występują w naszym kraju a można nawet powiedzieć, że także w niektórych krajach na świecie. I tak w pierwszej kolejności należy wspomnieć, że w praktycznie każdym kraju w tym w Polsce funkcjonuje prawo karne i przypisany do niego kodeks karny. A zatem zbiór wszystkich praw związanych z największymi przestępstwami. Kolejno istnieje również kodeks cywilny. A zatem zbiór wszystkich norm i praw, które definiują postępowanie pomiędzy konkretnymi osobami lub nawet zbiorami osób. Wskazuje, co wolno wobec drugiej osoby w aspektach bardziej ekonomicznych. Wreszcie na koniec mamy również prawo gospodarcze, które określa bardziej uwarunkowania pomiędzy dwiema firmami i definiuje wszystkie ich możliwości prawne względem siebie.

Adowkaci, Prawo, Strefa prawa, Strefa prawnika

Rodzaje prawa w Polsce

10 października 2016

Przestrzeganie prawa to jeden z najważniejszych elementów w życiu każdego człowieka. Jesteśmy zobligowani do jego realizacji i przestrzegania pod każdym względem. I tak się na szczęście dzieje. Nawet wtedy, gdy wielokrotnie nie mamy tego świadomości. Niejednokrotnie, bowiem w naszym codziennym życiu dochodzi do takich sytuacji, że przestrzegamy przepisów prawa z automatu, codziennie nawet nie weryfikując konkretnych sytuacji. Gdzie taka sytuacja ma miejsce chociażby w momencie, kiedy jeździmy samochodem. Wykonujemy automatycznie działania, jakich nauczyliśmy się na kursie i jakie umiemy. Oczywiście są one nie tylko zgodne z obowiązującym powszechnie prawem, ale przede wszystkim kodeksem ruchu drogowego, jakiego uczyliśmy się na wspomnianym wcześniej kursie. Podobnie kierujemy się przepisami prawa tyle, że skarbowego w momencie, kiedy realizujemy wszelkiego rodzaju rozliczenia roczne. Wtedy też, bowiem stosujemy się do powszechnie przyjętych norm, aspektów prawnych i nie podejmujemy działań wykraczających poza prawo. I tak można by wymieniać dalej. Wszystkie jednak działania wskażą na liczne elementy prawa w naszym codziennym życiu.

Adowkaci, Prawo, Strefa prawa, Strefa prawnika

Kodeksy w polskim prawie

10 października 2016

Nie od dziś wiadomo, że jednym z podstawowych elementów, jakie wyznaczają prawo są wszelkiego rodzaju kodeksy. Tworzy się je od najstarszych lat i dzięki nim określa wszystkie czyny zabronione i kary za nie. I tak powstał chociażby kodeks Hammurabiego, który jednoznacznie mówił, że oko za oko ząb za ząb. Nie inaczej jest również i teraz gdzie chociażby w Polsce wszelkie działania w zakresie prawa wyznaczają właśnie wspomniane wcześniej kodeksy. I tak w pierwszej kolejności możemy wyróżnić jeden z najważniejszych, czyli kodeks karny, który wyznacza wszystkie najważniejsze kary za najcięższe przestępstwa oraz wszelkie najpoważniejsze uchybienia. Kolejno obowiązuje kodeks cywilny. A zatem dokument, który wyznacza wszystkie oskarżenia pomiędzy dwiema osobami lub małymi firmami. Kolejno możemy również wyróżnić kodeks spółek, w którym regulowane są wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem spółek i większych firm w naszym kraju. I tak można wymieniać dalej. Aczkolwiek niezależnie od tego, jaki kodeks weźmiemy pod lupę to za każdym razem będzie on zbiorem zasad, jakie obowiązują w danym kraju w danej tematyce.

Adowkaci, Strefa prawa, Strefa prawnika

Organizacje prawne w Polsce

10 października 2016

Nasz aparat prawny jest dość mocno rozwinięty i funkcjonuje na podobnych zasadach od bardzo wielu lat. W zasadzie od momentu przemian ustrojowych, kiedy to Polska stała się wolnym krajem od uścisku komunistycznego. A zatem w pierwszej kolejności w zakresie prawa działa Policja. To właśnie ten organ w pierwszej kolejności jest odpowiedzialny w naszym kraju za przestrzeganie prawa i to on musi je definiować wśród polskich obywateli. Wielokrotnie, bowiem dochodzi do takiej sytuacji, że prawo w Polsce nie jest jednoznaczne i jego dokładna interpretacja zależy przede wszystkim od funkcjonariuszy Policji. Jednostek, którzy raz działają lepiej raz gorzej, ale działają. Kolejno drugim organem jest prokuratura, do której trafia zdecydowana większość spraw prowadzonych przez policję. Prokuratura definiuje je i potem oskarża odpowiednie osoby odpowiedzialne za dane przestępstwa. Gdzie oczywiście im więcej ich wykrytych tym zdecydowanie lepiej. Wreszcie na koniec są również sądy, które wyznaczają wszelkiego rodzaju kary za przestępstwa realizowane na terenie naszego kraju.

Strefa prawa, Strefa prawnika

Prawnik na wynajem

10 października 2016

Jedną z najbardziej popularnych metod praktykowania prawa jest prowadzenie własnej kancelarii. Projektu, który można prowadzić po zdobyciu odpowiednich uprawnień w innej aplikacji a zatem po odbyciu specjalnej aplikacji. A gdy się już to stanie to jak wtedy się działa? W zasadzie bardzo prosto. Albowiem dla dobrego adwokata klienci przychodzą sami i polecają sobie go każdego dnia. Z dnia na dzień kolejne osoby dowiadują się o jego istnieniu i w ten sposób on zarabia. A im bardziej popularny tym stawki za wszystkie usługi adwokackie są zdecydowanie większe niż na początku. A jak wygląda sama praca? Przede wszystkim na zdobywaniu odpowiednich dowodów w sprawie, pozyskiwaniu świadków a także reprezentowaniu danej osoby w sądzie i przede wszystkim chronieniu ich interesów. Klient jest, bowiem dla takiej kancelarii i samego prawnika najważniejszy. A czym jest sukces takiej kancelarii? Po części jest to ilość klientów. Aczkolwiek znacznie bardziej liczy się ilość zadowolonych klientów a zatem tych, którzy wygrali swoje sprawy i zyskali bardzo wiele.

Prawo, Strefa prawa, Strefa prawnika

Sentencje w prawie

10 października 2016

Prawo nie tylko polskie od dawna cechuje się dużą liczbą wszelkiego rodzaju sentencji. Stwierdzeń, które w pierwszej kolejności je charakteryzują ale również i takich, które częściowo definiują poszczególne elementy. Gdzie mowa tutaj o takich elementach jak stwierdzenie w postaci: prawo nie działa wstecz. Proste ale jakże dobitne. A to jedynie przykład. Takich możliwości, stwierdzeń, epitetów jest bowiem znacznie więcej i za każdym razem są one tak samo dobitne albo nawet i jeszcze bardziej. Dodatkowo trzeba również wspomnieć, że tego typu stwierdzenia są w naszym prawie od dawna i na pewno się nie zmieni w tym zakresie. Mało tego. Takie same określenia mają również inne kraje w swoim świecie. Polska nie jest więc żadnym ewenementem w tym zakresie i na pewno nic się nie zmieni. Wystarczy więc jedynie się do tego przyzwyczaić a w miarę ciekawostki można się ich nauczyć i zyskać kolejne doświadczenia oraz wiedzę w ten sposób. Lepszej możliwości po prostu nie ma.

Bez kategorii

Atrybuty polskiego prawa

10 października 2016

Jest na świecie wiele ciekawych ośrodków prawa w postaci różnych uczelni, miejsc sądowniczych czy też specjalnych trybunałów. Wszystkie charakteryzuje jakiś element a może nawet i kilka. Nie inaczej jest również w zakresie polskiego prawa, które także posiada, co najmniej kilka lub nawet kilkanaście charakterystycznych elementów. W pierwszej kolejności jest to toga. Jeden z najważniejszych strojów zarówno dla sędziów, prokuratorów jak i samych adwokatów na sali sądowej. Nosi ją każdy członek palestry i dba o nią jak o swój najlepszy garnitur. I to przede wszystkim. Kolejno waga. Ona również jest symbolem sądownictwa i sprawiedliwości. Wskazuje na postawienie kolejnych argumentów na dwóch szalkach i analizie ich. Weryfikując, która strona znacznie się przeważy i wyjdzie na tą znacznie lepszą. Wreszcie na koniec młotek sądowniczy. Również atrybut, który znajduje się na sali sądowej. To nim ucisza się publiczność, steruje rozprawą czy też podejmuje inne działania organizacyjne. Ukazany postronnej osobie praktycznie od razu zostanie rozpoznany bez najmniejszego problemu.

Adowkaci, Prawo

Kary wymierzane przez wymiar sprawiedliwości znacząco różniły się od siebie w różnych okresach historycznych. Początkowo bywały szczególnie brutalne (łącznie z karą śmierci), upokarzające, mniej lub bardziej skuteczne. Współcześnie wielu z dawnych praktyk zrezygnowano, jednak od wieków niezmiennym sposobem karania przestępców jest zamykanie ich w aresztach. Już w średniowieczu powszechnym sposobem na karanie osób łamiących prawo było wtrącenie winnego do lochu na określony czas. Praktyka ta stosowana była przez kolejne stulecia, by w końcu doszło do wykształcenia specjalnej infrastruktury temu przeznaczonej – więzień. Współczesne, polskie prawo karne zezwala na umieszczenie przestępcy w więzieniu na okres od 1 miesiąca do 15 lat. Szczególne przypadki wykroczeń bywają karne 25 latami pozbawienia wolności lub dożywociem. Psychologowie są sporni, co do skuteczności kary pozbawienia wolności. W wielu przypadkach okazała się ona sprawna i resocjalizująca, jednak wielu więźniów w warunkach panujących w polskich więzieniach nie podlega pozytywnym wpływom, a wręcz przeciwnie – pogłębia negatywne cechy, które skłoniły go do dokonania przestępstwa.

Prawo, Strefa prawa